ParkFan.nl
Walibi Holland Fansite / Persberichten
Afscheid van Marcel Schonenberg als directeur Walibi World
** ingekomen poststuk met dagtekening 8 februari 2007**
Met heel veel plezier, kan ik je berichten dat ik per 14 februari a.s.een nieuwe uitdaging aan zal gaan als directeur van Walibi Belgium in Wavre.

Na de overname van de Walibi parken en het Bellewaerde park door Compagnies des Alpes, is hard gewerkt aan integratie en verdere plannen voor de toekomst. Eén van die plannen behelst een ambitieuze kwaliteitsverbeteringsoperatie in het “moederpark” van het Walibi-merk: Walibi Belgium. Hiertoe is een aanzienlijk investeringsbudget gereserveerd, maar dienen ook verbeteringen te worden doorgevoerd in de structuur en cultuur van de organisatie.

Enige maanden geleden heeft de directie van de groep mij gevraagd de eervolle taak op mij te nemen om van de Belgische divisie Walibi Belgium, “de parel op de kroon” van het Walibi-merk te maken.

Velen van jullie kennen wellicht de bijzondere geschiedenis. In maart 2000 werd “Six Flags Holland” geopend. Het werken binnen een Amerikaanse organisatie en de hype die het gevolg was van de lanceringvan dit nieuwe park, was bijzonder enerverend. Mede dankzij de inzet vanjullie allemaal zijn we daarna heel ver gekomen. De overname door de Engelse investeringsmaatschappij Palamon stelde ons in staat om zelf invulling te geven aan onze eigen strategie. De introductie van Walibi World met een nieuwe positionering, sfeer en cultuur, ligt inmiddels twee jaar achter ons en laat positieve resultaten zien. De overname door Compagnie des Alpes, medio 2006, zorgt voor een duidelijke koers voor de lange termijn en de voordelen van een grote organisatie met veel expertise zijn nu al merkbaar.

Jan Reuvers, tot voor kort Directeur van Dolfinarium, zal mijn functiein Biddinghuizen overnemen. Ik wens hem en het team heel veel succes en plezier bij het verder ontwikkelen van dit geweldige park met al haar mogelijkheden. Ik zal het missen.

Met vriendelijke groet,
WALIBI WORLD B.V.

Marcel C.B. Schonenberg
Algemeen Directeur
ParkFan.nl
ParkFan.nl
Copyright © 2001-2023 ParkFan.nl / Disclaimer / webmaster@parkfan.nl / Halloween.nl
Dit is niet de officiële Walibi Holland website.
ParkFan.nl