ParkFan.nl
Walibi Holland Fansite
Parkregelement
Dit reglement bevat regels en richtlijnen, die u als gast bij een bezoek aan Walibi World dient na te leven. Walibi World behoudt zich te allen tijde het recht voor een gast, bij het schenden van regels en richtlijnen of indien zij dit nodig acht, uit het park te verwijderen. In Walibi World geldt geen geld-terug regeling.
Kleding
-Ook bij hoge temperaturen dienen tenminste hemd, korte broek en schoenen gedragen te worden.
-Ongepaste kleding (nader te bepalen door het management van Walibi World) of kledingstukken met aanstootgevende teksten / beelden zijn niet toegestaan.
-De toegang tot het park kan u geweigerd worden indien uw kleding de familiesfeer van Walibi World schaadt.
Roken
-In het belang van uw veiligheid en die van andere bezoekers is roken in onze attracties en wachtrijen niet toegestaan.
Gedragsregels
-Het is niet toegestaan in het park te rennen, stoeien of te vechten.
-Bezoekers die voordringen in wachtrijen worden direct uit het park verwijderd.
-Overmatig alcoholgebruik is verboden.
-Gebruik van verdovende middelen is verboden, incidenten zullen worden opgenomen met de politie.
-Walibi World aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van goederen die in bewaring zijn gegeven bij Walibi World medewerkers.
-Met uitzondering van blinde- en mindervalide geleidehonden zijn huisdieren niet toegestaan.
-Verkopen en/ of distribueren van lectuur, folders o.i.d. is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Walibi World te hebben gekregen.
-Op verzoek is het de medewerkers van Walibi World toegestaan uw tas(sen) in te zien.
-Voor uw en onze veiligheid dient u de aanwijzingen van de Walibi World medewerkers op te volgen.
-Het is verboden gebieden te betreden buiten de aangegeven looproutes, paden en pichnickplaatsen.
-Het is niet toegestaan het park met fietsen, rolschaatsen, skateboards, skeelers, steppen en soundblasters of andere indringende muziekdragers te betreden.
-Bij diefstal zal contact worden opgenomen met de politie.
Attractieregels
-Veiligheid is onze prioriteit. Een ieder is verplicht zich te houden aan de regels rondom een attractie.
-Uit veiligheidsoverwegingen of bij technische storingen kunnen attracties en shows gedurende uw bezoek gesloten zijn. De medewerkers van Walibi World doen hun uiterste best de attractie en/ of show zo spoedig mogelijk weer open te stellen. Er geldt hiervoor geen geld-terug-regeling.
-Het is niet toegestaan te zwemmen of te baden in de vijvers, het meer en de sloten van Walibi World.
Weersomstandigheden
-In het geval van uitzonderlijke weersomstandigheden (o.a. harde wind, hevige regenbuien, hagelbuien en onweer) zijn wij volgens de veiligheidsprocedures van onze attracties en shows verplicht deze tijdelijk te sluiten. Zodra wij uw veiligheid weer kunnen garanderen, worden de attracties en shows heropend. Er geldt hiervoor geen geld terug regeling.
ParkFan.nl
ParkFan.nl
Copyright © 2001-2022 ParkFan.nl / Disclaimer / webmaster@parkfan.nl / Halloween.nl
Dit is niet de officiële Walibi Holland website.
ParkFan.nl